ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎สมณศักดิ์: เป็นพระครูปลัดขวา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
แล้วบวชเป็นสามเณรในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2461 โดยมีพระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระอุปัชฌาย์
 
เมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2464 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ[[พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค)|พระราชเวที (นาค สุมนนาโค)]] เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า '''จนฺทสิริ'''
 
=== การศึกษา ===
 
== สมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2482 เป็นได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ ''พระครูจุลคณานุศาสน์ วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคุตติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดซ้าย'' ฐานานุกรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
* พ.ศ. 2483 เป็นได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงในตำแหน่งฐานานุกรมที่ ''พระครูมหาคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดขวา'' ฐานานุกรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
* 1 มีนาคม พ.ศ. 2489 เลื่อนเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ ''พระศรีสมโพธิ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/015/353.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์], เล่ม 63, ตอน 15 ง, 19 มีนาคม 2489, หน้า 357</ref>
* พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 = orange
|สี2 =
|สี3 = orange
| รูปภาพ = Dharmacakra flag (Thailand).svg
| ตำแหน่ง = [[เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]]