ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ย้อนการแก้ไขของ 180.183.20.27 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2403:6200:8841:95B5:2C49:FF52:B1C1:36D2
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 180.183.20.27 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2403:6200:8841:95B5:2C49:FF52:B1C1:36D2)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{ wikisource | 1 = คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๔๔/๒๕๔๒ | 2 = คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8244/2542 (คดีมรดกหม่อมหลวงสร้อยระย้า) }}
 
ท่านผู้หญิง'''พันธุ์สวลี กิติยากร''' (เดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล; ประสูติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2476) เป็นพระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]] และเป็นพระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] และเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระมารดาใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]
 
== ประวัติ ==
=== ชีวิตตอนต้น ===
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลีมีฐานันดรศักดิ์เดิมคือ'''หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล''' ประสูติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2476 มีพระนามลำลองว่า'''ท่านหญิงปิ๋ม''' เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]] (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) มีเจ้าน้องร่วมมารดาสององค์คือ[[หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล|หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์]] (ท่านชายกบ), [[รังษีนภดล ยุคล|หม่อมเจ้ารังษีนภดล]] (ท่านหญิงอ๋อย) และมีเจ้าน้องต่างมารดาอีกสามองค์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนราชินี]] เมื่อ พ.ศ. 2493 แล้วทรงศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]]
 
=== สมรส ===
|จำนวนหน้า=290
}}
</ref> มีพระธิดาหนึ่งพระองค์กับหนึ่งคน ได้แก่
*[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] (เดิม: หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร; 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) อภิเษกสมรสและหย่ากับ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑</ref> มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือ
**[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]