ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ไม่ก้อง"

หน้าใหม่: {{Infobox IPA|ipa symbol=ʃ|ipa number=134|decimal1=643|imagefile=Voiceless palato-alveolar fricative (vector).svg|imagesize=150px|x-sampa=S|kirshenbaum=S|braille=156}}...
(หน้าใหม่: {{Infobox IPA|ipa symbol=ʃ|ipa number=134|decimal1=643|imagefile=Voiceless palato-alveolar fricative (vector).svg|imagesize=150px|x-sampa=S|kirshenbaum=S|braille=156}}...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม