ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:โรเวอร์ (การสำรวจอวกาศ)"

หน้าใหม่: == การทับศัพท์ "rover" == สัทอักษรสากลของคำว่า rover คือ /ˈrəʊvə(r)/ ส่วนสำเนี...
(หน้าใหม่: == การทับศัพท์ "rover" == สัทอักษรสากลของคำว่า rover คือ /ˈrəʊvə(r)/ ส่วนสำเนี...)
(ไม่แตกต่าง)
13,230

การแก้ไข