ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
=== ชีวิตตอนต้น ===
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลีมีฐานันดรศักดิ์เดิมคือ'''หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล''' พระนามลำลองว่า'''ท่านหญิงปิ๋ม''' เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์พันธุ์ยุคล]] กับ[[หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล]] (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) มีเจ้าน้องร่วมมารดาสององค์คือ[[หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล|หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์]] (ท่านชายกบ), [[รังษีนภดล ยุคล|หม่อมเจ้ารังษีนภดล]] (ท่านหญิงอ๋อย) และมีเจ้าน้องต่างมารดาอีกสามองค์ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนราชินี]] เมื่อ พ.ศ. 2493 แล้วทรงศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]]
 
=== สมรส ===
</ref> มีธิดาหนึ่งพระองค์กับหนึ่งคน ได้แก่
*[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] (เดิม: หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร; 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) อภิเษกสมรสและหย่ากับ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑</ref> มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือ
**[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]
*[[หม่อมหลวงสราลี กิติยากร]] (8 เมษายน พ.ศ. 2509) สมรสและหย่ากับธีรเดช จิราธิวัฒน์ มีบุตรชายสองคน ได้แก่
**สุทธกิตติ์ จิราธิวัฒน์
ผู้ใช้นิรนาม