ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมีนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เขตมีนบุรีในอดีตเป็นท้องที่หนึ่งของ '''[[เขตคลองสามวา|อำเภอคลองสามวา]]''' ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งทางทิศตะวันออกของ[[มณฑลกรุงเทพ]] ต่อมาใน พ.ศ. 2445 [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่อำเภอคลองสามวากับอำเภอข้างเคียงอีก 3 อำเภอตั้งขึ้นเป็นเมืองใหม่และพระราชทานนามว่า "[[จังหวัดมีนบุรี|เมืองมีนบุรี]]"<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=19|issue=23|pages=464|title=แจ้งความกระทรวงนครบาล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/023/464_1.PDF|date=7 กันยายน 2445|language=}}</ref> อำเภอคลองสามวาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอเมือง'''<ref name="สำนักงานเขตมีนบุรี"/> เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมือง (จังหวัด) แห่งนี้
 
ต่อมาใน พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบรวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]] เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=48|issue=|pages=576-578|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/576.PDF|date=21 กุมภาพันธ์ 2474|language=}}</ref> เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] อำเภอที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดมีนบุรีเดิมจึงมีชื่อเรียกว่า '''อำเภอมีนบุรี''' จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งสุขาภิบาลมีนบุรีขึ้นใน พ.ศ. 2498<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=72|issue=74 ง ฉบับพิเศษ|pages=1-2|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร|title=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/074/1.PDF|date=17 กันยายน 2498|language=}}</ref> <!--โอนเอาตำบลแสนแสบจาก[[เขตลาดกระบัง|อำเภอลาดกระบัง]]มาอยู่ในการปกครองของอำเภอมีนบุรีในปี [[พ.ศ. 2500]]--> ประกาศตั้งตำบลทรายกองดินใต้ แยกจากตำบลทรายกองดินในปี [[พ.ศ. 2505]]=<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=79|issue=46 ง|pages=1239-1241|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/046/1239.PDF|date=15 พฤษภาคม 2505|language=}}</ref> และขยายเขตสุขาภิบาลมีนบุรีให้ครอบคลุมทั้งอำเภอด้วย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=80|issue=38 ง|pages=1199-1200|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลมีนบุรี จังหวัดพระนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/038/1199.PDF|date=23 เมษายน 2506|language=}}</ref> ในปีถัดมา
 
อำเภอมีนบุรีได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น '''เขตมีนบุรี''' หลังจากการรวมจังหวัดพระนครกับ[[จังหวัดธนบุรี]]เข้าด้วยกันเป็น[[นครหลวงกรุงเทพธนบุรี]]และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น[[กรุงเทพมหานคร]]เมื่อ พ.ศ. 2515 แบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น[[แขวง]] รวม 7 แขวง และในที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี แยก 5 แขวงทางด้านเหนือของเขต ไปจัดตั้งเป็น[[เขตคลองสามวา]]<ref name="ตั้งเขตคลองสามวา">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=114|issue=พิเศษ 108 ง|pages=25-30|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี และตั้งเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/108/25.PDF|date=18 พฤศจิกายน 2540|language=}}</ref> ทำให้เขตมีนบุรีเหลือพื้นที่ปกครองอยู่ 60 [[ตารางกิโลเมตร]]เศษ ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร
126,968

การแก้ไข