ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ร.ว.|2455}}
* [[ไฟล์:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์]] (ร.ว.)
{{ป.จ. (ฝ่ายหน้า)|2456}}
* [[พ.ศ. 2456]] - [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.)
{{ป.ช.|2455}}
* [[พ.ศ. 2455]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น[[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]] (ป.ช.)
{{ป.ม.|2442}}
* [[พ.ศ. 2442]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.svg|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น[[ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]] (ป.ม.)
{{ร.ด.ม.(ศ)}}
{{ร.จ.พ.}}
* [[ไฟล์:Chakrabarti Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรพรรดิมาลา]] (ร.จ.พ.)
* [[ไฟล์:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5]] (จ.ป.ร.3)
* [[ไฟล์:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6]] (ว.ป.ร.2)
13,679

การแก้ไข