ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮโยอึย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
ต่อมาในรัชกาล[[จักรพรรดิโคจง|พระเจ้าโกจง]] เมื่อทรงยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิเทียบเท่ากับจักรวรรดิต้าชิง และเปลี่ยนมาใช้พระอิสริยยศ'''ฮวางเจ'''(皇帝) ซึ่งเทียบเท่ากับฮ่องเต้ของจักรวรรดิต้าชิงแล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระยศย้อนหลังถวายแด่เหล่ากษัตริย์และพระราชินีรัชกาลก่อนๆของโชซ็อนขึ้นเป็นพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีด้วย ในส่วนของสมเด็จพระราชินีฮโยอึยนั้น ได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีจางฮวี เย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย ซ็อนฮวางฮู 庄徽睿敬慈粹孝懿宣皇后 ออกพระนามอย่างลำลองว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อน (ซ็อนฮวางฮู 宣皇后)
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| รูปภาพ =
| ตำแหน่ง = สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[พระนางช็องซุน|สมเด็จพระราชินีช็องซุน]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระนางซุนว็อน|สมเด็จพระราชินีซุนว็อน]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = ค.ศ. 1776 - 1800
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{birth|1753}}
{{death|1821}}
ผู้ใช้นิรนาม