ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำนานน้ำท่วมโลก"

คัมภีร์​อัลกุรอ่าน
(คัมภีร์​อัลกุรอ่าน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* เรื่องของโนอาห์ ใน[[โทราห์]] ของ[[ศาสนายูดาห์]]
* เรื่องของ[[โนอาห์]]และ[[เรือโนอาห์]] ใน[[หนังสือปฐมกาล]] <!--Genesis--> ของ[[ศาสนาคริสต์]]<br />
* เรื่องของนบีนั๊ว ใน[[เตารอต]] ของ[[ศาสนาอิสลาม|คัมภีร์อัลกุรอ่าน]]
* เรื่อง[[มัสยาวตาร]] ใน[[คัมภีร์ปุราณะ]] <!--Puranas--> ของ[[ศาสนาฮินดู]]<br />
* เรื่องของ[[อุตนาปิชติม]] <!--Utnapishtim--> ใน[[มหากาพย์กิลกาเมช]]<br />
ผู้ใช้นิรนาม