ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
| song = มาร์ชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
| colours = {{แถบสีสองกล่อง|Orange}}{{แถบสีสองกล่อง|Black}} [[แสด]]-[[ดำ]]
| นักเรียน = 1,020913 คน <br/>{{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25612562)}}<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| website = http://www.nukul.ac.th
}}
 
==ข้อมูลทั่วไป==
ปีการศึกษา 25612562 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6:56:5/6:6:6 รวม 3435 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 7981 คน <ref>https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719</ref> นักเรียน 1,020913 คน <ref>https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719</ref> มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS)
 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) ร่วมกับ [[โรงเรียนศรีสงครามวิทยา]] [[โรงเรียนภูเรือวิทยา]] และ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] นอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
1,686

การแก้ไข