วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
จำนวนบทความปัจจุบัน 165,733 บทความ
ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
Bokus
Phainplang
วันเกิด17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 (23 ปี 66 วัน)
อาชีพนักเรียนนักศึกษา
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริ่มเขียน25 กันยายน พ.ศ. 2560
สิ่งที่สนใจทันตแพทยศาสตร์
อะนิเมะ
ประเทศญี่ปุ่น
ความตั้งใจคณะทันตแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีพฤษภ
ผู้ใช้คนนี้อยากไป จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม
ผู้ใช้คนนี้เคยศึกษาที่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผู้ใช้คนนี้เคยศึกษาที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผู้ใช้คนกำลังศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
math-4ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับเกือบเป็นธรรมชาติ
ผู้ใช้คนนี้รู้ทศนิยมของค่าพาย 10 ตำแหน่ง

คนเขียนวิกิพีเดีย Phainplang ชื่อ โบกัส

เกี่ยวกับฉัน

แก้


แม่แบบที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้น

แก้