ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Geonuch/กรุ 1"

 
:: ผมเห็นด้วยกับการให้มีการตรวจสอบผู้ใช้เป็นของโครงการเอง แต่เข้าใจว่าต้องมีคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการแต่งตั้งในส่วนนี้ก่อนหรือไม่ครับ --[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 11:53, 20 มิถุนายน 2562 (ICT)
::: ตามนโยบายนี้ (และนโยบายต้นของ Meta) อนุญาตให้ประชาคมตั้งได้ทำนองเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลครับ แต่ Requirement อาจสูงอยู่ (เห็นชอบไม่น้อยกว่า 70%-80% + จำนวนผู้เห็นชอบประมาณ 25-30 คน) อย่างไรก็ดีหากพิจารณาว่าหากชุมชนมีความเคลื่อนไหวที่ไม่มากเท่าวิกิขนาดใหญ่อื่น ๆ คิดว่าผู้ดูแลโครงการจะอนุโลมให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ได้ครับ (ตาม[[วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554|การเลือกอนุญาโตตุลาการเมื่อปี 2554]]) แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวต้องลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ และดำเนินการอื่นใดตามที่โครงการกำหนดด้วยครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 12:01, 20 มิถุนายน 2562 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม