ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
**** [[ภาษาไทขาว]] (ภาษาไทด่อน) (เวียดนาม)
**** [[ภาษาไทแดง]] (ภาษาไทโด) (เวียดนาม)
**** [[ภาษาตั่ยเติ๊กไทเติ๊ก]] (เวียดนาม)
**** [[ภาษาตูลาว]] (เวียดนาม)
*** ภาษาลาว-ผู้ไท
160,423

การแก้ไข