ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำผิด)
{{นโยบาย}}
{{กล่องนโยบาย}}
วิกิพีเดียตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ทุกคนสามารถแก้ไขได้ ฉะนั้น จึงมุ่งเป้าให้สาธารณะสามารถแก้ไขได้มากหน้าเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มสาระและแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูก อย่างไรก็ดี บางหน้าอาจอยู่ภายใต้มีการกำหนดข้อจำกัดทางเทคนิค (มักเพียงชั่วคราว) ว่าอนุญาตให้ผู้ใดจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าเหล่านั้นบ้างในบางพฤติการณ์ เพราะมีความเป็นไปได้ซึ่งระบุจำเพาะว่าจะเกิดความเสียหายหากยังปล่อยให้สาธารณะทุกคนแก้ไขได้ การวางข้อจำกัดเช่นนี้ เรียกว่า '''การป้องกัน''' หรือ '''การล็อก'''
 
[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดีย]]เป็นผู้ป้องกันและปลดการป้องกันหน้า แต่ผู้ใช้ทุกคนสามารถขอให้ดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้ การป้องกันอาจไม่มีกำหนด หรือหมดอายุหลังช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ระบุก็ได้
 
การป้องกันประเภทที่พบเห็นมากที่สุด คือ การป้องกันสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคือ มีให้เฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ และการกึ่งป้องกัน ซึ่งหมายความว่า ให้เฉพาะผู้ใช้[[วิธีใช้:การล็อกอิน|ล็อกอิน]]และที่บัญชีได้รับการยืนยันแล้ว (คือ บัญชีที่มีอายุอย่างน้อยสี่ 4 วัน และแก้ไขหรือโพสต์อย่างน้อยสิบตั้งแต่ 10 ครั้งขึ้นไป) ที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ การป้องกันรูปแบบประเภทอื่นมีรายละเอียดด้านล่าง ตามปกติหน้าที่ถูกมีการป้องกันจะติดมีการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ด้วยไอคอนแม่กุญแจขนาดเล็กไว้มุมบนขวาบนของหน้า สีของแม่กุญแจที่ต่างกันหมายถึงประเภทการป้องกันที่ต่างกัน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือสัญลักษณ์แม่กุญแจเพื่อดูว่าหน้านั้นถูกป้องกันด้วยเหตุใดและนานเท่าไร กระนั้น ผู้ใช้ทุกคนยังสามารถดูและคัดลอกรหัสต้นทาง (ข้อความ) ของหน้าที่ถูกล็อกได้
 
นโยบายนี้อธิบายประเภทและวิธีดำเนินการป้องกันและปลดป้องกัน ตลอดจนเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรใช้การป้องกัน ในรายละเอียด
10,250

การแก้ไข