ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลในประเทศไทย"

* [[ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]]
* [[ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ]] [[โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
*[[โรงพยาบาลจุฬาภรณ์]] [[ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์|วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์]]
 
==== โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ====
ผู้ใช้นิรนาม