ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Shortcut/styles.css"

หน้าใหม่: →‎{{pp-template}}: .module-shortcutboxplain { float:right; border:1px solid #aaa; background:#fff; margin:0 0 0 1em; padding:.3em .6em .2em .6em; text-align:cen...
(หน้าใหม่: →‎{{pp-template}}: .module-shortcutboxplain { float:right; border:1px solid #aaa; background:#fff; margin:0 0 0 1em; padding:.3em .6em .2em .6em; text-align:cen...)
(ไม่แตกต่าง)