ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

เอาเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆ
(เอาเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆ)
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = เจน นำชัยศิริ
| image = เจน-นำชัยศิริ-200px.jpg
|order = [[สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย|ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]]
|term_start = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|term_end = 8 เมษายน พ.ศ. 2561
|order2 = [[กรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ]]
|term_start2 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order3 = [[กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน]]
|term_start3 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order4 = [[กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน]]
|term_start4 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|order5 = [[คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ]]
|term_start5 = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2560]]
|order6 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
|term_start6 = [[11 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]]
|order7 = กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
|term_start7 = [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|order8 = กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
|term_start8 = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2560]]
|order9 = กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
|term_start9 = [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|order10 = กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
|term_start10 = [[4 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
|children =
|birth_date = [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2499]]
|alma_mater =
}}
นาย '''เจน นำชัยศิริ''' เป็น อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/12.PDF</ref> สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ[[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/215/20.PDF</ref> (องค์การมหาชน)<ref>[http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Board/Board_Profile/MR_Chen.pdf ประวัติกรรมการ]</ref>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา<ref>[https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=7780&lang=th สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]</ref>กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF</ref>ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF</ref>และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF</ref> ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
 
== ประวัติ ==
เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ Standford University, Calif, สหรัฐอเมริกา<ref>[http://www.thaiacs.org/web/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4/ ประวติการศึกษาและการทำงาน เจน นำชัยศิริ]</ref>
 
== ประวัติการทำงาน ==
* พ.ศ. 2527-2540 กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
* พ.ศ. 2541-2551 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
*http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Board/Board_Profile/MR_Chen.pdf
 
{{เกิดปี|2499}}
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
[[หมวดหมู่:นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
54,124

การแก้ไข