ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ มีพระโอรส-ธิดา 7 องค์ได้แก่
* หม่อมเจ้าเมาฬี (ญ.)
* [[หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช|หม่อมเจ้าฉวีวาด]] (ญ.) อดีตชายาใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร|กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร]]
* หม่อมเจ้าจำรูญ (ช.)
* หม่อมเจ้าคอยท่า (ญ.)
13,678

การแก้ไข