ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|พ.ศ. 2562]]||align=left|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองระยอง]] [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอแกลง]], [[อำเภอเขาชะเมา]] และ[[อำเภอวังจันทร์]]</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอบ้านค่าย]], [[อำเภอปลวกแดง]] และ[[อำเภอนิคมพัฒนา]]</br>· '''[ยกเว้นตำบลมาบข่า (ในเขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]]และอำเภอเทศบาลเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง]])]<ref name="แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|[[ไฟล์:Rayongvolume=136|issue=15 Constituencies for the 2019 Elections.svg|200px]]|pages=18|title= 4 คน (เขตละ 1 คน)
แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/015/T_0018.PDF|date=5 กุมภาพันธ์ 2562|language=}}</ref></br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบ้านฉาง]], อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่า (ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)]<ref name="แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน"/>||[[ไฟล์:Rayong Constituencies for the 2019 Elections.svg|200px]]|| 4 คน (เขตละ 1 คน)
|}
 
138,195

การแก้ไข