ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** '''ไกรฤกษ์''' (4 คน) ได้แก่ ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]], นาย[[โกศล ไกรฤกษ์]], นาวาอากาศโท [[สุรปานี ไกรฤกษ์]] และนาย[[จุติ ไกรฤกษ์]]
 
== เขตการเลือกตั้ง ==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #gold; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=90%
|- style="background:#cccccc"
| width = 510% | '''การเลือกตั้ง''' || width = 3065% | '''เขตการเลือกตั้ง''' || width= 810% | '''แผนที่''' ||width= 15% | '''จำนวน ส.ส.'''
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476|พ.ศ. 2476]] || rowspan=10|'''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : ทั้งจังหวัด || rowspan=10| || rowspan=7 | 1 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480|พ.ศ. 2480]]
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512|พ.ศ. 2512]]|| 3 คน (เขตละ 3 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518|พ.ศ. 2518]]||rowspan=2 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]] และ[[อำเภอบางกระทุ่ม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอพรหมพิราม]] และ[[อำเภอวังทอง]]|| rowspan=2 | || rowspan=2 | 4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|พ.ศ. 2519]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|พ.ศ. 2522]]||rowspan=2 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ[[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=2 | || rowspan=6 | 5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|พ.ศ. 2526]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529|พ.ศ. 2529]]||rowspan=4 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ[[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ[[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=4 |
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|พ.ศ. 2531]]
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535|พ.ศ. 2535/2]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]] || rowspan=2 align=left |'''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ[[อำเภอพรหมพิราม]] (เฉพาะตำบลมะตูมและตำบลท่าช้าง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]], [[อำเภอเนินมะปราง]] และอำเภอพรหมพิราม (ยกเว้นตำบลมะตูมและตำบลท่าช้าง)|| rowspan=2 | || rowspan=2 | 6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]] || align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง และตำบลปากโทก)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลวังน้ำคู้ ตำบลหัวรอ ตำบลวัดพริก ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลจอมทอง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบึงพระ ตำบลไผ่ขอดอน และตำบลงิ้วงาม), [[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา และตำบลหนองพระ) และ[[อำเภอบางกระทุ่ม]] (เฉพาะตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลบ้านป่าและตำบลมะขามสูง), [[อำเภอพรหมพิราม]] และ[[อำเภอวัดโบสถ์]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางระกำ]]และอำเภอบางกระทุ่ม (ยกเว้นตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]] และ[[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะตำบลบ้านกลาง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 6''' : อำเภอวังทอง (เฉพาะตำบลวังทอง ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี ตำบลวังนกแอ่น ตำบลแก่งโสภา และตำบลชัยนาม) และ[[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=2 | || rowspan=2|6 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] ||align=left| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ[[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ[[อำเภอเนินมะปราง]] || ||5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]] ||align=left rowspan=3| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก และตำบลวังน้ำคู้)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอพรหมพิราม]]และอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลบ้านกร่าง ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลบ้านป่า ตำบลดอนทอง และตำบลสมอแข)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังทอง]]และ[[อำเภอเนินมะปราง]]</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางกระทุ่ม]], [[อำเภอบางระกำ]] และ[[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลท่าโพธิ์และตำบลงิ้วงาม)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอชาติตระการ]] และ[[อำเภอนครไทย]] ||rowspan=3|[[ไฟล์:Phitsanulok Constituencies for the 2019 Elections.svg|170px]]||rowspan=3| 5 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|พ.ศ. 2557]]
138,012

การแก้ไข