ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะเลสาบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* หนองหลวง ใน[[จังหวัดเชียงราย]]
* หนองทะเลสาบ [[อำเภอท่าม่วง]] ใน[[จังหวัดกาญจนบุรี]]
* บึงเกริงกระเวีย ใน[[จังหวัดกาญจนบุรี]]<ref>http://wetland.onep.go.th/2555-1-Bueng%20Kraeng%20Krawia.html</ref>
* [[บึงกะโล่]] ใน[[จังหวัดอุตรดิตถ์]]
* บึงหล่มภูเขียว ใน[[จังหวัดลำปาง]]<ref>https://mgronline.com/travel/detail/9610000000591</ref>
* บึงสำเภาลอย ในอำเภอป่าโมก [[จังหวัดอ่างทอง]]
* บึงหนองโพธิ์ ใน[[อำเภอวิหารแดง]] [[จังหวัดสระบุรี]]<ref>http://library.tru.ac.th/insara/saratour/519-satu0703.html</ref>
* บึงกาฬ ในอำเภอเมือง [[จังหวัดบึงกาฬ]]
* หนองกุดทิง ในอำเภอเมือง [[จังหวัดบึงกาฬ]]<ref>http://wetland.onep.go.th/Kudting_n.html</ref>
* บึงกาจับ ใน[[จังหวัดราชบุรี]]
* สระเก็บน้ำบ้านตากแดด ใน[[จังหวัดราชบุรี]]
1,638

การแก้ไข