ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

เพิ่มประวัติการทำงาน
(เพิ่มประวัติการทำงาน)
}}
 
'''ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ''' นายกสภา[[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/179/11.PDF</ref>อดีตเลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ|คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ]]<ref>www.nrct.go.th</ref>
 
== ภูมิลำเนาและประวัติการศึกษา ==
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านศัลยศาสตร์ทารกแรกคลอดและการผ่าตัดตับและทางเดินน้ำดีในเด็ก
ที่โรงพยาบาลเกรทออร์มอนด์สตรีท (Great Ormond Street Hospital)
และโรงพยาบาลคิงส์คอลเลจ [[ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน]] [[มหาวิทยาลัยลอนดอน]] ประเทศอังกฤษ
 
* เข้าศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.รุ่นปี 25402541)
* วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นปี 2551)
*สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่น 16)
*วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 19)
*หลักสูตรผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
*หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน (วพน.รุ่น 7)
*หลักสูตรผู้บริหารมหานคร (มหานคร รุ่นที่ 3)
 
== ชีวิตครอบครัว ==
 
''สมรสกับแพทย์หญิง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ'' มีบุตรชาย 2 คน คือ นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และโรคระบบทางเดินอาหาร และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ นักบริหารรุ่นใหม่ ปริญญาโท MBA (U.C.Irvine) <br />
คือ นายแพทย์ ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และโรคระบบทางเดินอาหาร
 
และนายภาวิชญ์ จิตต์มิตรภาพ นักบริหารรุ่นใหม่<br />
 
== การทำงาน ==
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ รับราชการที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เป็นผู้บุกเบิกวิธีการผ่าตัดใหม่ ๆ ในเด็ก และทารกของประเทศไทยจนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุ 39 ปี
 
ปี 2539 – 2552 เข้าสู่แวดวงบริหารการศึกษา เป็นรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รองคคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีจนถึงรองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิรัชกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปี 2545 – 2552 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทย
 
ปี 2545 - 2547 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
 
ได้รับเลือกให้ปี 2550 - 2552 เป็นนายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย (ปี 2551 – 2553) ประเทศไทย
 
ปี 2551 - 2553 เป็นนายกสมาคมกุมาศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย
 
ปี 2553 - 2555 ดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ปี 2553-2558 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 
ปี 2560 ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
ปี 2555 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการองค์กรระดับนานาชาติด้านการวิจัยหลายองค์กร
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
ที่มอบแก่แพทย์ที่ทำคุณประโยชน์อย่างสูงให้แก่ประเทศไทย และรางวัลวิชาการระดับนานาชาติ
(จากวิทยาลัยศัลยแพทย์อเมริกัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอังกฤษ
สมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร และสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น) ล่าสุดได้รับรางวัล "แพทย์ต้นแบบ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา
ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย (ปี 2551 – 2553)
นับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ และเป็นประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ปี 2553 – 2555)
 
== อ้างอิง ==
3

การแก้ไข