ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพทยศาสตร์"

เพิ่มขึ้น 36 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ป้องกัน "แพทยศาสตร์": การก่อกวนจำนวนมาก ([แก้ไข=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 19:35, 24 กรกฎาคม 2562 (UTC)) [ย้าย=ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ล็อกอิน] (หมดอายุ 19:35, 24 กรกฎาคม 2562 (UTC))))
{{กึ่งล็อก|small=yes}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:Caduceus.svg|100px|right]]
 
'''แพทยศาสตร์''' ({{lang-en|Medicine}}) เป็นสาขาของ[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย การแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง
 
 
== คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ==
การเรียนการสอนทางแพทยศาสตร์นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกที่ [[โรงเรียนแพทยากร]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น ณ [[โรงศิริราชพยาบาล]] ซึ่งก็คือ [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ในปัจจุบัน ต่อมา ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน นั่นคือ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศคณะแรก ได้แก่ [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 จากนั้น ได้จัดตั้ง [[คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]] ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศ และเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้จัดตั้ง [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่5 และ[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่6 ของประเทศ และมีคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆอีกรวม 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น [[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]] ฯลฯ
 
ตามระเบียบการและเกณฑ์การรับแพทย์ของ[[กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย]] (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2559 มีการเรียนการสอนทางแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์ 11 คณะและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 2 วิทยาลัย), คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ที่ร่วมดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบรับตรง รวม 1,592 คน<ref>[http://www9.si.mahidol.ac.th ระเบียบการและเกณฑ์การรับ แพทย์ กสพท. 2559, ]</ref>
 
==อ้างอิง==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{กล่องโครงการพี่น้อง|Medicine}}
 
{{แพทยศาสตร์}}