ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระเทพสุดาวดีเาทพสุดาวดี''' (พ.ศ. 2272 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342) มีพระนามเดิมว่า '''สา''' เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ใน[[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]] ประสูติแต่[[พระอัครชายา (หยก)]] ในสมัย[[อาณาจักรอยุธยา]] และเป็นพระโสทรเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] จึงทำให้นับเป็น[[รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี|พระกุลเชษฐ์พระองค์แรก]]ใน[[ราชวงศ์จักรี]]
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]]ในปี พ.ศ. 2325 โปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่เป็น''กรมพระเทพสุดาวดี'' ตั้งเจ้ากรมเป็นพระยา<ref>[http://vajirayana.org/พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่-๑/๓-ประดิษฐานพระราชวงศ์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ : ประดิษฐานพระราชวงศ์]</ref>เป็นกรณีพิเศษ จึงนิยมออกพระนามว่า ''กรมพระยาเทพสุดาวดี''{{ref label|reference_name_ก|ก|ก}}
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี เสกสมรสกับ[[พระอินทรรักษา (เสม)|หม่อมเสม ที่พระอินทรรักษา]] เจ้ากรมพระตำรวจฝ่าย[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระโอรสธิดา 4 พระองค์ คือ<ref>''ราชสกุลวงศ์'', หน้า 4</ref>
ผู้ใช้นิรนาม