ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาฟรีเชียตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|fam2 = [[กลุ่มภาษาเจอร์แมนิก|เจอร์แมนิก]]
|fam3 = [[กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก|เจอร์แมนิกตะวันตก]]
|fam4 = [[กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกทะเลเหนือ|เจอร์แมนิกทะเลเหนือ]]
|fam4 = [[Ingvaeonic languages|Ingvaeonic]]
|fam5 = [[กลุ่มภาษาแองโกล-ฟรีเซียน|แองโกล-ฟรีเซียน]]
|fam6 = [[กลุ่มภาษาฟรีเซีย|ฟรีเซีย]]
180,901

การแก้ไข