ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

 
== ประวัติ ==
โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2352 โดยบาทหลวงปาสกัล<ref> หนุ่มลูกทุ่ง, [http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000068110 สุขสันต์วันเกิด ครบ 100 ปี "บางรัก"] โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 มิถุนายน 2550 16:50 น.</ref> เพื่อเป็นการถวายแด่การที่[[แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์|พระแม่มารีย์ถูกรับขึ้นสวรรค์]] อาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2365<ref>ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ, [http://www.komchadluek.net/detail/20110823/106918/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.html อาสนวิหารอัสสัมชัญ : พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย] คมชัดลึก</ref> และได้รับสถาปนาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดา[[มุขนายก]]ผู้เป็นประมุข[[มิสซังสยาม]]ในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัว[[คริสต์ศาสนิกชน]]ซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้าง ๆ โบสถ์ จนถึงปี พ.ศ. 2407 เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็น[[คริสต์ศาสนิกชน]] ดังนั้นในปี พ.ศ. 2407 พระคุณเจ้าดูว์ปงจึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อ[[ฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์]] เป็น[[อธิการโบสถ์]]องค์แรก
โบสถ์อัสสัมชัญถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2352 โดยบาทหลวงปาสกัล<ref> หนุ่มลูกทุ่ง, [http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000068110 สุขสันต์วันเกิด ครบ 100 ปี "บางรัก"] โดย ผู้จัดการออนไลน์ 12 มิถุนายน 2550 16:50 น.</ref>
 
โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายแด่การที่[[แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์|พระแม่มารีย์ถูกรับขึ้นสวรรค์]] อาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2365<ref>ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ, [http://www.komchadluek.net/detail/20110823/106918/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.html อาสนวิหารอัสสัมชัญ : พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย] คมชัดลึก</ref> และได้รับสถาปนาเป็นอาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดา[[มุขนายก]]ผู้เป็นประมุข[[มิสซังสยาม]]ในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัว[[คริสต์ศาสนิกชน]]ซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้าง ๆ โบสถ์ จนถึงปี พ.ศ. 2407 เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็น[[คริสต์ศาสนิกชน]] ดังนั้นในปี พ.ศ. 2407 พระคุณเจ้าดูว์ปงจึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อ[[ฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์]] เป็น[[อธิการโบสถ์]]องค์แรก
[[ไฟล์:Mary of Assumption Bangkok.jpg|thumb|left|ภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ]]
ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณโบสถ์อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆ รอบโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูกเผาทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง