ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้"

ite book |author=</nowiki><!--Staff writer(s); no by-line.--> |title=Dewey Decimal Classification summaries |url=http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf |format=PDF |publisher=[[OCLC]]<nowiki> Online Computer Library Center, Inc. |location=Dublin, OH |date=2003 |isbn=0-910608-71-7 |accessdate=2007-11-11}}</nowiki></ref> ในทางปฏิบัติ มีทั้งหมด 99 จาก 100 หมวดย่อยและ 908 จาก 1000 หมู่ย่อย เนื่องจากบางส่วนเลิกใช้แล้วหรือยังไม่กำหนด.
 
== หมวดใหญ่ 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไปแป๋มคุง ==
*'''000 [[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] [[ความรู้]] และ[[ระบบ]]คอมพิวเตอร์'''
**000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ [[สารสนเทศ]] และ[[งาน]]ทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม