ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้]]เป็นระบบการจำแนกห้องสมุดประกอบด้วย 10 หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section) ตัวอย่างเช่น หมวดใหญ่ 600 ("เทคโนโลยี") มีหมวดย่อย 630 ("เกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง") ซึ่งมีหมู่ย่อย 636 ("การเลี้ยงสัตว์")<ref name="OCLCDDC22"><nowiki>{{czssssdssss
ite book |author=</nowiki><!--Staff writer(s); no by-line.--> |title=Dewey Decimal Classification summaries |url=http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf |format=PDF |publisher=[[OCLC]]<nowiki> Online Computer Library Center, Inc. |location=Dublin, OH |date=2003 |isbn=0-910608-71-7 |accessdate=2007-11-11}}</nowiki></ref> ในทางปฏิบัติ มีทั้งหมด 99 จาก 100 หมวดย่อยและ 908 จาก 1000 หมู่ย่อย เนื่องจากบางส่วนเลิกใช้แล้วหรือยังไม่กำหนด.
 
== หมวดใหญ่ 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป ==
*'''000 [[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] [[ความรู้]] และ[[ระบบ]]คอมพิวเตอร์'''
**000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ [[สารสนเทศ]] และ[[งาน]]ทั่วไป
**001 ความรู้
ผู้ใช้นิรนาม