ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและไม่มีแหล่งอ้างอิงออก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษาได้
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและไม่มีแหล่งอ้างอิงออก เนื่องจากอาจเข้าข่ายการโฆษณาสถานศึกษาได้)
| image = [[ไฟล์:พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png|150px|พระเกี้ยว]] <!---- ห้ามเปลี่ยนตราสัญลักษณ์พระเกี้ยวเป็นแบบอื่น ---->
| address = 1 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง (403) หมู่ 6 [[ตำบลนาพรุ]] [[อำเภอพระพรหม]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] 80000
| abbr = ต.อ. / TUS
| code = 038020021080210843
| establish_date = [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2540]] ({{วันเกิด-อายุ|2540|4|6}} ปี)
| founder = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| founder =
| type = [[โรงเรียนรัฐ]] สังกัด [[สพฐ.รัฐบาล]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12]] [[ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = [[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]ปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
| students = 1,331 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}} <ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1080210843&Area_CODE=101712 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้</ref>
| type_headmanhead_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| head code = [[อำพล ยะสะนพ|นายอำพล ยะสะพล]]
| head = นายพีระพงษ์ สองวิหค
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย|ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|JPN}} [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]<br>{{flagicon|KOR}} [[ภาษาเกาหลี|ภาษาเกาหลี]]
| campus =
| branch =
| website = http://www.triamudomsouth.ac.th/tusouth/index.php/about
| footnote = ต้นไม้ประจำโรงเรียน - [[พญาสัตบรรณ]]
}}
[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้]] เดิมชื่อ[[โรงเรียนศรีวิชัย]] ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดย[[สัมพันธ์ ทองสมัคร|นายสัมพันธ์ ทองสมัคร]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ในสมัยนั้น เพื่อเตรียมนักเรียน[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]ใน[[ภาคใต้]] เข้าศึกษาต่อในระดับ[[อุดมศึกษา]]โดยเฉพาะ ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 [[ตำบลนาพรุ]] [[อำเภอพระพรหม]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] เปิดสอนในระดับ[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]] (ม.4-ม.6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีนายพีระพงษ์ สองวิหค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
== ประวัติ ==
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้''' เป็นโรงเรียน[[เตรียมอุดมศึกษาประจำภาค]]แห่งแรกของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนในระดับ[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]  (ม.4-ม.6) จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน[[ภาคใต้]]เข้าศึกษาต่อในระดับ[[อุดมศึกษา]]โดยเฉพาะ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีแนวคิดสำคัญ คือ จัดตั้งโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสนองนักเรียนใน 14 [[จังหวัดภาคใต้]] ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนใน[[กรุงเทพมหานคร]] ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา และเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษนำร่อง จัดกระบวนการเรียนการสอนลักษณะเดียวกับ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้''' เดิมชื่อ [[โรงเรียนศรีวิชัย]] ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ [[23 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2538]] โดย [[สัมพันธ์ ทองสมัคร|นายสัมพันธ์ ทองสมัคร]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ในสมัยนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมนักเรียน[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]]ใน[[ภาคใต้]] เข้าศึกษาต่อในระดับ[[อุดมศึกษา]]โดยเฉพาะ มีจัดการเรียนการสอนในระดับ[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]] (ม.4-ม.6) ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก [[บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด]] จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา ณ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จ. นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เดิมชื่อ[[โรงเรียนศรีวิชัย]] (เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช)
ในปี พ.ศ. 2538 *ระยะแรก[[โรงเรียนศรีวิชัย]] (เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช) มีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    อาคารเรียน5 ของ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช]]  ( โดยใช้อักษรย่อ ศ.ว. และมีตราประจำโรงเรียนเป็นพระมหาธาตุเปล่งรัศมี 19 แฉก ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำ[[จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนศรีวิชัย]]) เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีแรกจำนวน 2 ห้องเรียน เมื่ออาคารเรียน    [[อำเภอพระพรหม]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรสร้างเสร็จในปี  พ.ศ. 2540  คณะครูและนักเรียนได้ย้ายการเรียนการสอน  มา ณ ที่ปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46 [[ไร่]] 1 [[งาน]] 28.5 [[ตารางวา]]หมู่ที่6 [[ตำบลนาพรุ]] [[อำเภอพระพรหม]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] ปัจจุบันและเริ่มรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 2 ห้องเรียน <br />
ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ [[23 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2538]] โดย [[ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร]]<br />
 
ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนศรีวิชัย (เตรียมอุดมศึกษานครศรีธรรมราช) จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารเรียน5 [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช]]  (โดยใช้อักษรย่อ ศ.ว. และมีตราประจำโรงเรียนเป็นพระมหาธาตุเปล่งรัศมี 19 แฉก ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำ[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]) เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีแรกจำนวน 2 ห้องเรียน เมื่ออาคารเรียน ณ อำเภอพระพรหมสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2540 คณะครูและนักเรียนได้ย้ายการเรียนการสอน มา ณ ที่ปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46 [[ไร่]] 1 [[งาน]] 28.5 [[ตารางวา]] ณ หมู่ที่6 [[ตำบลนาพรุ]] [[อำเภอพระพรหม]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] และเริ่มรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 2 ห้องเรียน <br />
 
;ตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีวิชัย:
ในวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2540]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา<br />
ใช้อักษรย่อ ศ.ว. และมีตราประจำโรงเรียนเป็น[[พระมหาธาตุ]]เปล่งรัศมี 19 แฉก ซึ่งเป็นพระมหาธาตุประจำ[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
 
พ.ศ. 2544 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน<br />
 
ต่อมาในวันที่ [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2540]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก[[โรงเรียนศรีวิชัย]] เป็น [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้]] โดย[[นายชุมพล ศิลปอาชา]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ในสมัยนั้น เพื่อสนองนักเรียนใน 14 [[จังหวัดภาคใต้]] ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนใน[[กรุงเทพมหานคร]] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนทาง ด้านวิชาการ และหลักสูตรจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] เพื่อเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
พ.ศ. 2547 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน<br />
*พ.ศ. 2544 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 4 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน<br />
*พ.ศ. 2547 เริ่มรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ห้องเรียน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน<brref>http://www.triamudomsouth.ac.th/tusouth/index.php/about ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้</ref>
 
==การศึกษา==
ปัจจุบัน รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีละประมาณ 400 คน จำนวน 10 ห้องเรียน ซึ่งแบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต 5 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ 3 ห้องเรียน ,แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย<br />
:
# นักเรียนประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
# นักเรียนประเภทโควตา 14 จังหวัด[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]
# นักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา<br />
 
=== หลักสูตร ===
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้
*SME gifted (ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)
*ไทย-สังคม (เปิดใช้หลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2560)
 
=== การรับสมัครเข้าเรียน ===
*การรับสมัครเข้าเรียน ในระดับชั้น ม.4
มี 3 รอบดังนี้
1.#รอบ T.U. Champion Test
 
2.#รอบโควต้า14 จังหวัดภาคใต้
1.รอบ T.U. Champion Test
3.#รอบทั่วไป
 
2.รอบโควต้า14 จังหวัดภาคใต้
 
3.รอบทั่วไป
 
== อาคารสถานที่ ==
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ มีผู้บริหาร 3 ท่าน
 
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
== การแข่งขันกีฬา ==
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้
*'''กีฬาสี''' โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรก ในปี [[พ.ศ. 2542]] โดยแบ่งเป็น 4 พรรค คือ
* กีฬาสี<br />
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2542
โดยแบ่งเป็น 4 พรรค คือ
# [[สีเขียว|{{แถบสีสองกล่อง|#32CD32}}]] '''พรรคคาบศิลา''' (สีเขียว)
# [[สีแดง|{{แถบสีสองกล่อง|#FF0000}}]] '''พรรคภากร''' (สีแดง)
# [[สีฟ้า|{{แถบสีสองกล่อง|#00BFFF }}]] '''พรรคแสงสร''' (สีน้ำเงิน)
# [[สีเหลือง|{{แถบสีสองกล่อง|#FFF000}}]] '''พรรควาทิต''' (สีเหลือง) <br />
 
โดยในปีแรก ๆ นั้นการแข่งขันจัดขึ้นภายในสนามกีฬาของโรงเรียน แต่เมื่อโรงเรียนมีการขยายตัวและรับนักเรียนมากขึ้น สถานที่จัดการแข่งขันจึงเปลี่ยนเป็น [[สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช]]เป็นต้นมา<br />
: กิจกรรมที่น่าสนใจในการแข่งขันกีฬาสี
# การแสดงของวงโยธวาทิตแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
# ขบวนพาเหรดของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ โดยเริ่มต้นจากสนามหน้าเมือง จากนั้นจะเดินขบวนไปตามถนนราชดำเนินไปจนถึง[[สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช]]
# การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ
# การแสดงของกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ของแต่ละพรรค
*'''กีฬา Division'''
* กีฬา Division *เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในภาคเรียนที่ 2 โดยใช้สนามกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
* การแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เข้าร่วม*'''การแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ [[สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช]] ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี'''
**โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ [[สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช]] ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 
== โรงเรียนในเครือ ==
858

การแก้ไข