แหล่งอ้างอิงแก้ไข

เพื่อกันความเข้าใจผิด แหล่งข้อมูลในที่นี้หมายถึงแหล่งข้อมูลภายนอกกล่าวถึงในสาระสำคัญนะครับ ผมเห็นคุณปล่อยผ่านโรงเรียนที่ใส่ลิงก์เว็บโรงเรียนตัวเองครับ --Horus (พูดคุย) 00:29, 29 เมษายน 2561 (ICT)

เสนอรวมเรื่องฃแก้ไข

ผมคิดว่าเราควรจะรวมเรื่อง รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กับ [หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ] เข้าไว้ด้วยกันเป็น [หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ] เพียงอย่างเดียว น่าจะดีกว่านะครับ เพราะว่า รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เยอะเกินไป ทำให้ยากต่อการควบคุมเนื้อหา อีกทั้งการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนั้นก็มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลามันยากที่จะควบคุม และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภายในวิกิพีเดียให้ทันต่อเหตุการณ์ของแต่ละโรงเรียนครับ เช่น บางโรงเรียนปีนี้แบ่งห้องเรียนเป็น 10-10-10/11-11-11 ปีหน้าอาจจะมีการปรับห้องเรียนใหม่เป็น 11-10-10/9-11-11 ก็ได้ แล้วใครจะไปแก้ไขข้อมูลใน รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้ตลอดเวลา จำนวนโรงเรียนก็มาก เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนไหนปรับห้องใหม่ หรือ โรงเรียนไหนไม่ปรับห้องเรียนใหม่ ถูกไหมครับ แต่ถ้าเราเอามารวมกันใน [หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ] ก็จะมีแค่ชื่อโรงเรียนเฉย ๆ ใครอยากรู้โรงเรียนไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูเอาในโรงเรียนนั้นเองได้ ซึ่งข้อมูลของแต่ละโรงเรียนอาจจะมีผู้รู้ของโรงเรียนนั้น ๆ หรือผู้รับผิดชอบของโรงเรียนนั้น ๆ เข้ามาปรับให้มันทันสมัย และถูกต้องอยู่ตลอดเวลาก็ได้ อีกอย่างการที่มี 2 อย่าง คือ รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กับ [หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ] หากมีโรงเรียนหนึ่งมีชื่ออยู่ใน [หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ] แต่ไม่มีชื่ออยู่ใน รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ก็จะทำให้คนอ่านเกิดความสับสนได้ ประการสุดท้ายคือ มักจะมีผู้เขียนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง เข้ามาเพิ่มชื่อโรงเรียนตัวเองใน รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยที่โรงเรียนตัวเองไม่ได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มันยากที่จะควบคุมเนื้อหา เพราะรายละเอียด รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีเยอะเกินไป --PANARIN (พูดคุย) 16:01, 08 พฤษภาคม 2561 (ICT)