ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การศึกษาภาคบังคับ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ก่อนที่จะมีการศึกษาภาคบังคับ เด็กๆ มักได้เรียนรู้ทักษะอาชีพของผู้ปกครอง การศึกษาภาคบังคับแนะนำงานอาชีพอื่นๆ ที่เด็กๆ สามารถเรียนได้ ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นำพาเด็กๆ ไปสู่อาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ชีววิทยาสามารถนำพาเด็กๆ ไปสู่อาชีพทางด้านการแพทย์ได้ เป็นต้น
* ขัดขวาง[[การใช้แรงงานเด็ก]]
* ลดจำนวนกลุ่มเด็กอันธพาลตามท้องถนน โดยที่แย่งเวลาส่วนใหญ่ของเวลาว่างของเด็ก นี่คือการช่วยลดปัญหาสังคมด้วย (หึมันก็ไปเหียใน ร.ร แทนการลงโทษบางที่แม่งก็โคตรอ่อน)
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม