ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รา"

ลดลง 31 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
รามีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ซึ่งการเติบโตของไฮฟา ทำให้เกิดรูปร่างที่ผิดแปลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนอาหาร<ref>{{cite web|last=Morgan|first=Mike|title=Moulds|url=http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artjan99/mmould.html|publisher=Microscopy UK|accessdate=26 June 2012}}</ref> รามีโครโมโซมเพียงชุดเดียว (haploid) มีผนังเซลล์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไคติน (chitin) ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีพแบบ saprophyte คือ หลั่งเอนไซม์ออกนอกเซลล์ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนให้ได้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วจึงดูดซับเข้าไปภายในเซลล์
 
ราถูกจัดให้เป็น[[จุลินทรีย์]] และไม่ถูกจำแนกออกไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง แต่สามารถพบได้ในส่วน[[ไซโกไมโคตา]]และ[[อาสโกไมโคตา]] ในอดีต ราถูกจัดให้อยู่ภายในกลุ่ม[[ดิวเทอโรไมโคตา]]<ref name=Hibbett2007>{{cite journal |vauthors=Hibbett DS, Binder M, Bischoff JF, Blackwell M, Cannon PF, Eriksson OE, etal | year=2007 | title=A higher level phylogenetic classification of the ''Fungi'' |journal=Mycological Research | pmid=17572334 |volume=111 |issue=5 | pages=509–547 |doi=10.1016/j.mycres.2007.03.004 |url=http://www.clarku.edu/faculty/dhibbett/AFTOL/documents/AFTOL%20class%20mss%2023,%2024/AFTOL%20CLASS%20MS%20resub.pdf |format=PDF}}</ref> ็HELLOOOOOOO
 
YEAH and be hamble
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม