ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,173
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
2,747

การแก้ไข