ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธานินทร์ กรัยวิเชียร"

{{นายกรัฐมนตรีไทย 2510-2519}}
{{นายกรัฐมนตรีไทย 2520-2529}}
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/124/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 124ก ฉบับพิเศษ วันที่ 10 ตุลาคม 2519</ref> ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ [[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอก สงัด ชลออยู่]] ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] เมื่อวันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] ในระหว่างดำรงตำแหน่งสาเหตุที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจาก ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ขณะที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้น นโยบายปราบปรามยาเสพติดพลเรือเอก โดยจัดตั้งสำนักงานสงัด ปปส.ขึ้นชลออยู่ อีกทั้งนโยบายด้านการปราบปรามคอรัปชั่นเข้าเฝ้า รัฐบาลของนายธานินทร์[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] กรัยวิเชียรทรงได้ให้คำแนะนำให้ นับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการพลเรือนที่ใช้อำนาจจัดการประชาชนในข้อหาคอมมิวนิสต์พลเรือ้ิก จนมีประชาชนส่วนหนึ่งหนีข้อหานี้เข้าป่าไปเป็นจำนวนมากสงัด มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นชลออยู่ ควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนปรึกษา สั่งปิดหนังสือพิมพ์นาย ซึ่งในระยะเวลาธานินทร์ 1 ปี มีคำสั่งปิดหนังสือพิมพ์ถึง 22กรัยวิเชียร ครั้ง<ref>http://www.isranews2519.orgnet/componentnewsite/content2016/article/59%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5-isranews/isranews6-article%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2/34227-ratdumnern_888.html</ref> ผู้สั่งปิดได้แก่ นาย [[สมัคร สุนทรเวช]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 เป็นยุคมืดของวงการสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์<ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/536138</ref> จนอาจกล่าวได้ว่าเผด็จการพลเรือนนั้นบางทีมีการจำกัดสิทธิมากกว่าเผด็จการทหารเสียอีก
 
ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้น นโยบายปราบปรามยาเสพติด โดยจัดตั้งสำนักงาน ปปส.ขึ้น อีกทั้งนโยบายด้านการปราบปรามคอรัปชั่น รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการพลเรือนที่ใช้อำนาจจัดการประชาชนในข้อหาคอมมิวนิสต์ จนมีประชาชนส่วนหนึ่งหนีข้อหานี้เข้าป่าไปเป็นจำนวนมาก มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชน สั่งปิดหนังสือพิมพ์ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี มีคำสั่งปิดหนังสือพิมพ์ถึง 22 ครั้ง<ref>http://www.isranews.org/component/content/article/59-isranews/isranews-article/34227-ratdumnern_888.html</ref> ผู้สั่งปิดได้แก่ นาย [[สมัคร สุนทรเวช]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 เป็นยุคมืดของวงการสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์<ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/536138</ref> จนอาจกล่าวได้ว่าเผด็จการพลเรือนนั้นบางทีมีการจำกัดสิทธิมากกว่าเผด็จการทหารเสียอีก
 
อย่างไรก็ตามเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน
34,739

การแก้ไข