ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปูม้า"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
 
== ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ==
ปูม้า นับเป็นปูอีกชนิดหนึ่งที่[[มนุษย์]]ใช้ปรุงเป็น[[อาหาร]]เช่นเดียวกับ[[ปูทะเลดวงอาทิตย์|ปูดำ]] (''Scylla serrata'') หรือปูทะเล โดยใช้ปรุงได้ทั้ง[[อาหารยุโรป]], [[อาหารจีน]], [[อาหารญี่ปุ่น]]และ[[อาหารไทย]] สำหรับอาหารไทยนั้นยังอาจปรุงเป็น[[ส้มตำ]]ปูม้าได้อีกด้วย
 
ปูม้า จึงเป็น[[สัตว์เศรษฐกิจ]]อีกชนิดหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ คือ [[กรมประมง]]ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์ในที่เลี้ยงและส่งเสริมให้เกษตรกร[[ชาวไทย]]เลี้ยงในเชิงพาณิชย์<ref>[http://www.nicaonline.com/new-22.htm การเพาะเลี้ยงปูม้า]จาก[[เว็บไซต์]][[กรมประมง]]</ref> เช่น ที่[[จังหวัดกระบี่]] เป็นต้น<ref>[http://www.pamame.com/magazine/%E2%80%9C%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E2%80%9D-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87.html “ปูม้า” อาชีพยั่งยืนของคนบ้านติงไหร]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม