ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ตะพาบม่านลาย]]
* [[ตั๊กแตน]]
* [[ตั๊กแตนข้าว]]หรือตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส]] หรือ [[ตั๊กแตนข้าว]] ([[:en:Hieroglyphus spp.]])
* [[ตั๊กแตนทะเลทราย]] ([[:en:Desert Locust]])
* [[ตั๊กแตนปาทังกา]] ([[:en:Patanga succincta (Linn.)]])
* [[ตั๊กแตนไมเกรทอเรีย]] ([[:en:Locusta migratoria manilensis (Megen)]])
* [[ตั๊กแตนโลกัสตา]] ([[:en:Locusta migratoria manilenis (Meyen)]])
* [[ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส]] หรือ [[ตั๊กแตนข้าว]] ([[:en:Hieroglyphus spp.]])
* [[ตัวกะปิ]] ([[:en:Woodlouse]])
* [[ตัวกินมด]]
145,248

การแก้ไข