ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

Ponning001 ย้ายหน้า สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ไปยัง สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพราะว่าเจ้านายที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วจะต้องระบุสกุลยศพระนามเดิม เนื่องจากแบบธรรมเนียมปัจจุบันต้องระบุพระนามเดิมและสกุลยศ
(Ponning001 ย้ายหน้า สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ไปยัง สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพราะว่าเจ้านายที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วจะต้องระบุสกุลยศพระนามเดิม เนื่องจากแบบธรรมเนียมปัจจุบันต้องระบุพระนามเดิมและสกุลยศ)
531

การแก้ไข