ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

* [[สวนหลวง ร.9]]
* [[หาดทรายทองศรีโคตรบูร]]
* [[หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม]] (บ้านโฮจิมินห์)
** บ้านท่านประธานโฮจิมินห์
** อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
* พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์
* [[หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์]]
* [[เขื่อนหน้าเมืองนครพนม]]
* [[ศาลหลักเมือง]]
* [[สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง นครพนม]]
* หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม