ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรเทพ เตชะไพบูลย์"

(ย้อนการแก้ไขของ 1.46.14.184 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sasakubo)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
พรเทพ เตชะไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม ]][[พ.ศ. 2496]] เป็นบุตรของนายสุเมธ เตชะไพบูลย์ กับนางรังสี เตชะไพบูลย์<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/0001200160038.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จาก[[มหาวิทยาลัยบอสตัน]] ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
ด้านชีวิตครอบครัว พรเทพ เตชะไพบูลย์ เคยสมรสกับ[[ศรีสกุล พร้อมพันธุ์]] (ภรรยาคนปัจจุบันของ[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]]) น้องสาวของ[[นิพนธ์ พร้อมพันธุ์]] มีบุตร 3 คนคือ สิทธิพัฒน์ เตชะไพบูลย์ [[เอกนัฏ พร้อมพันธุ์]] และ ธีราภา พร้อมพันธุ์<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201109291505420.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์]</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้สมรสใหม่กับ[[ปภัสรา เตชะไพบูลย์|ปภัสรา เตชะไพบูลย์]] มีบุตร 1 คน ดิสรยา เตชะไพบูลย์
ผู้ใช้นิรนาม