ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลังSeal_of_the_Ministry_of_Finance_(Thailand).png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย|ครม.34]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลังSeal_of_the_Ministry_of_Finance_(Thailand).png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย|ครม.41]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลังSeal_of_the_Ministry_of_Finance_(Thailand).png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 42|ครม.42]], [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 43|ครม.43]])
| จำนวนตำแหน่ง =