ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทตโตริ (เมือง)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Potapt ย้ายหน้า ทตโตะริ (เมือง) ไปยัง ทตโตริ (เมือง))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|CityHallLink= [http://www.city.tottori.tottori.jp/ เมืองทตโตริ]
}}
'''ทตโตริ''' ({{ญี่ปุ่น|'''Tottori'''|鳥取市|Tottori-shi}}) เป็นเมืองหลักของ[[จังหวัดทตโตริ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 765.66 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนประชากร 200,974 คน
 
ทตโตริมี[[เนินทรายทตโตริ]]เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม และยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเกษตรในพื้นดินแห้งแล้ง โดย[[มหาวิทยาลัยทตโตริ]]<ref>[http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/english/about/index.html About Arid Land Research Center ] The Arid Land Research Center (ALRC), มหาวิทยาลัยทตโตริ, ''(สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2554)''</ref>
163,622

การแก้ไข