ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชัยยง ขำเปี่ยม"

 
== ประวัติการสอน [[AFC]] INSTRUCTOR ==
*[[AFC]] GOALKEEPING L1COACHING LICENCECERTIFICATE COURSE LEVEL 1, VIETNAM 2014
*[[AFC]] GOALKEEPING L1COACHING LICENCECERTIFICATE COURSE LEVEL 1, MYANMAR 2014
*[[AFC]] GOALKEEPING L1COACHING LICENCECERTIFICATE COURSE LEVEL 1, LAO 2017
*[[AFC]] GOALKEEPING L1COACHING LICENCECERTIFICATE COURSE LEVEL 1, THAILAND 2018
 
== ประวัติการอบรม ==
30

การแก้ไข