ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธะเคมี"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
*[[พันธะโลหะ]]
 
==แหล่ง อ้างอิง ==
 
[http://goldbook.iupac.org/CT07009.html IUPAC. '''Compendium of Chemical Terminology''', 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook]]
417,867

การแก้ไข