ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดชวาตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| population_as_of = พ.ศ. 2550
| population_ref = <!---แหล่งอ้างอิงจำนวนประชากร--->
| ethnicity = [[ชาวซุนดา|ซุนดา]] (74%), [[ชาวชวา|ชวา]] (11%), [[ชาวเบตาวีเบอตาวี|เบตาวีเบอตาวี]] (5%), [[ชาวจีเรบน|จีเรบน]] (5%)
| religion = [[อิสลาม]] (96.5%), [[โปรเตสแตนต์]] (1.2%), [[โรมันคาทอลิก]] (0.7%), [[พุทธ]] (0.2%), [[ฮินดู]] (0.1%)
| language = [[ภาษาอินโดนีเซีย|อินโดนีเซีย]] (ราชการ), [[ภาษาซุนดา|ซุนดา]] (ท้องถิ่น)
140,675

การแก้ไข