ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการสัตว์"

เพิ่มขึ้น 3,316 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนก่อกวนในอดีต)
 
== ค ==
ครุต
 
 
* [[ควอลล์]]
* [[ควาย]]
* [[ควายป่า]]
*คิงคอง
 
== ง ==
== ต ==
 
* [[ต่อ]] ([[:en:Wasp]])
* [[ตะกวด]]
* [[ตะกวดออสเตรเลีย]] ([[:en:Goanna]])
 
* [[ตะขาบ]]
* [[ตะโขง]] ([[:en:Gavial]])
* [[ตะพาบ]]
* [[ตะพาบหัวกบ]]
* [[ตะพาบแก้มแดง]]
* [[ตะพาบข้าวตอก]]
* [[ตะพาบพม่า]]
* [[ตะพาบม่านลาย]]
* [[ตั๊กแตน]]
* [[ตั๊กแตนทะเลทราย]] ([[:en:Desert Locust]])
*
* [[ตั๊กแตนปาทังกา]] ([[:en:Patanga succincta (Linn.)]])
*
* [[ตั๊กแตนผี]] ([[:en:Aularches miliaris (L.)]])
* [[ตั๊กแตนไมเกรทอเรีย]] ([[:en:Locusta migratoria manilensis (Megen)]])
* [[ตั๊กแตนโลกัสต้า]]([[:en:Locusta migratoria manilenis (Meyen)]])
* [[ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส]] หรือ [[ตั๊กแตนข้าว]] ([[:en:Hieroglyphus spp.]])
* [[ตัวกะปิ]] ([[:en:Woodlouse]])
* [[ตัวกินมด]] ([[:en:Anteater]])
* [[ตัวกินมดหนาม]] ([[:en:Echidna]])
* [[ตัวดีดทราย]] ([[:en:Sandhopper]])
* [[ตุ๊กแก]]
* [[ตุ่น]]
* [[ตุ่นปากเป็ด]]
* [[ตุ๊ดตู่]] ([[:en:Dumeril's Monitor]])
 
* [[เต่า]] ([[:en:Tortoise]]),([[:en:Turtle]])
* [[เต่าน้ำจืด]] ([[:en:Terrapin]])
 
* [[เต่ากระ]]
* [[เต่ากระอาน]]
* [[เต่าดำ]]
* [[เต่านา]]
* [[เต่าบึงหัวเหลือง]]
 
* [[เต่าปูลู]]
* [[เต่าหกดำ]]
 
* [[เต่าหกเหลือง]]
 
* [[เต่าหวาย]]
 
* [[เต่าหับ]]
* [[เต่าเหลือง]]
* [[เต่าหก]]
* [[เต่าเดือย]]
* [[เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด]]
 
* [[เต่าตนุ]]
* [[เต่าหญ้าตาแดง]]
 
* [[เต่ามะเฟือง]]
* [[แตน]]
* [[ทาคิน]]
* [[ทาร์]] ([[:en:Tahr]])
* [[ทากดูดเลือด]]
 
== ธ ==
* [[นากใหญ่ขนเรียบ]]
* [[นก]] (ดู [[รายชื่อนก]])
* [[เนื้อทราย]]
* [[ไนอาลา]]
 
== บ ==
* [[ผึ้ง]]
* [[ผีเสื้อ]]
* [[ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว]] ([[:en:Lyssa zampa Butler]])
 
* [[ผีเสื้อกลางคืนหางยาว]] ([[:en:Actias spp.]])
*
* [[ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดียกะลาสี]] ( ([[:en:KallimaZebra inachusButterfly]]))
* [[ผีเสื้อไกเซอร์]] ([[:en:Teinopalpus imperialis inperatrix de Niceville]])
* [[ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยลายจุด]] ([[:en:Prioneris thestylis]])
* [[ผีเสื้อแดง]]
* [[ผีเสื้อถุงทอง]]
* [[ผีเสื้อถุงทองธรรมดา]] ([[:en:T. aeacus Felder]])
* [[ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้]] ([[:en:T. amphrysus Cramer]])
* [[ผีเสื้อถุงทองป่าสูง]] ([[:en:Troides helena Linnaeus]])
* [[ผีเสื้อนกยูง]] ([[:en:Peacock Butterfly]])
* [[ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์]]
* [[ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย]] (([[:en:Kallima inachus]]))
* [[ผีเสื้อปีกขาวเล็ก]] ([[:en:Small White Butterfly]])
* [[ผีเสื้อภูฐาน]]
* [[ผีเสื้อหางแฉก]] ([[:en:Swallowtaill]])
* [[ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง]] ([[:en:A. rhodopneuma Rober]])
* [[ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก]] ([[:en:Actias maenas Doubleday]])
* [[ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง]] ([[:en:A.selene Hubner]])
* [[ผีเสื้ออพอลโล]] ([[:en:Apollo Buterfly]])
 
== ฝ ==