ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช || พระมหาบุญช่วย ปคุโณ (ป.ธ.9) || วัดแจ้ง พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
|-
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี''' || -ว่าง-<ref>เนื่องจากพระครูปริยัตยาภิรม พระเทพพิพัฒนาภรณ์(สมบูรณ์ วัดพัฒนารามป.ธ.4) มรณภาพเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561</ref>-รักษาการ- || -วัดไตรธรรมาราม ว่างพระอารามหลวง -อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี || พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม (ป.ธ.7)|| วัดบ่อกรัง อำเภอพุนพิน
142

การแก้ไข