ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

(แก้ไขเนื้อหาสับสนไม่ตรงประเด็น)
'''พาราฟิน''' หรือ '''เคโรซีน''' เป็นผลิตภัณฑ์[[ปิโตรเลียม]]ซึ่งกลั่นแยกออกจาก[[น้ำมัน]]ดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน
 
== การใช้งาน หรือ ประโยชน์ (แบ่งตามสถานะ้ัะ่ามสถานะ) ==
* แก๊ส
** ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ผู้ใช้นิรนาม