ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีอักษร ร.ป.ร คืออักษรย่อของชื่อโรงเรียนสีน้ำเงินและสีเหลือง อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าโอบล้อมอักษรย่อ
* '''ปรัชญา''' เรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
* '''คำขวัญ''' ศีลธรรมพัฒนาจิตใจ ความรู้ ระเบียบวินัยพัฒนาสังคม
* '''สีประจำโรงเรียน'''
** {{แถบสีสามกล่อง|#0000ff}} [[สีน้ำเงิน]] หมายถึง สีประจำองค์[[พระมหากษัตริย์]]
** {{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}} [[สีเหลือง]] หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช]]
* '''พระพุทธรูปประจำโรงเรียน''' พระพุทธราชประชาสมาสัย
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน''' [[นนทรี|ต้นนนทรี]]
* '''เพลงประจำโรงเรียน''' เพลงมาร์ชราชประชาสมาสัย<ref>[http://www.facebook.com/RPR.School?sk=info รายละเอียดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]</ref>
 
== อ้างอิง ==
15,632

การแก้ไข