เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้นโดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยาประธานกรรมการจัดโรงเรียน เป็นผู้รับสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๗ และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
51 หมู่ที่ 1 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปณ.10130
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ ศีลธรรมพัฒนาจิตใจ

ความรู้ ระเบียบวินัยพัฒนาสังคม

ก่อตั้ง 16 มกราคม พ.ศ. 2507 (55 ปี)
ผู้ก่อตั้ง ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
รหัส 1001110403
ผู้บริหาร ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
วุฒิศักดิ์ แดงสกุล
ศราวุธ โหน่งบัณฑิต
ไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล
เบญจวรรณ แดงสกุล
ผู้อำนวยการ ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
เพลง มาร์ชราชประชาสมาสัย
ร.ป.ร. รำลึก
มาร์ช ร.ป.ร.
เก้าโรงเรียนของพ่อ
รำวงรัชดาสัมพันธ์
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดต่อกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2513 ให้ก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาในนามมูลนิธิราชประชาสมาสัย ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีใช้งบประมาณสำหรับฉลองรัชดาภิเษก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอแลกที่ดินบริเวณตรงข้ามโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่ดินของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 43 ไร่ และก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู และสาธารณูปโภค ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ยืมตัวนายกิตติ พวงเกษม มาช่วยราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ และขออนุญาตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง และเริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518[1]

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2528 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจการโรงเรียนปัจจุบันแก้ไข

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

- นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

- นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป

- นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

- นายชัยรัตน์ อ๊อกกังวาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและบุคคล

- นางเบญจวรรณ แดงสกุล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นนนแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°37′46″N 100°32′08″E / 13.629414°N 100.535506°E / 13.629414; 100.535506