ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 
==== การจัดอันดับโดย UI Green Metric World University Ranking ====
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่จัดโดย[[มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย]] [[ประเทศอินโดนีเซีย]] เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในรอบ พ.ศ. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 90 ของโลก<ref name=":6">http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-by-campus-setting-city-center20162017/</ref> และเป็นอันดับ 1 ของไทย อันดับที่ 1516 ของโลกในการจัดอันดับประเภทมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง<ref>http://greenmetric.ui.ac.id/ranking-by-campus-setting-city-center20162017/</ref>
 
==== การจัดอันดับโดย Webometrics ====
331

การแก้ไข